Werkwijze & Tarieven

Elke consultatie is uniek maar om je een beeld te geven van het verloop van de aangeboden begeleiding vind je via deze link mijn visie en werkwijze voor de consultaties.

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtiste. Een diëtiste kan dus haar eigen tarief bepalen. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) stelt wel richtprijzen voor. Als erkende diëtiste tracht ik deze tarieven te hanteren.


Consultatie Tijdsduur Tarief
Eerste consult: intake gesprek 60 min 66,-
Adviesconsult 60 min 66,-
Opvolgconsult 30 min 33,-
Trajectbegeleiding 10 x 10 min 110,-
Trajectbegeleiding 5 x 10 min 55,-
Voedingsadvies binnen een zorgtraject
(Diabetes, CNI*, Kinderen van 6 tot 17 jaar met overgewicht, Long Covid)
30 min Tarieven/consult
volgens RIZIV

* Chronische nierinsufficiëntie

De consultatie dient bij voorkeur contactloos betaald te worden via overschrijving of een mobiele betaal applicatie. Een overschrijving dient binnen 3 dagen na de consultatie uitgevoerd te worden. Je schrijft het bedrag over op het rekeningnummer BE20 9730 3815 2356 op naam van Lieve Snoeckx met vermelding van je naam en de datum van de betreffende consulatie.
Niet tijdig geannuleerde afspraken (24 u op voorhand) worden alsnog aangerekend.

Tegemoetkoming OF Terugbetaling

De meeste mutualiteiten voorzien onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor voedingsadvies bij een erkende diëtiste. Maar elke mutualiteit voorziet een ander bedrag en andere voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij uw mutualiteit en voorzie u van de nodige documenten als u op consultatie komt.

Enkel binnen de zorgsystemen (zorgtrajecten) voor diabetes en chronische nierinsufficiëntie (CNI) zijn er gedeeltelijke of volledige terugbetalingen voorzien voor voedingsadvies bij een erkende diëtiste. Wanneer ik in het bezit ben van het juiste voorschrift van uw huisarts kan ik als diëtiste het getuigschrift voor verstrekte hulp voor uw mutualiteit opmaken. Informatie over tegemoetkoming of terugbetaling wordt ook besproken en in orde gebracht tijdens één van de opvolgconsultaties.