Voor artsen

Beste dokter,

Er is een diëtiste-diabeteseducator in uw buurt en uw patiënten zijn van harte welkom!

Een goede communicatie tussen zorgverstrekkers in de eerstelijnszorg is de dag van vandaag niet meer weg te denken. Via heldere communicatie en overleg vormen we immers een netwerk rond onze patiënt en maken we zijn behandeling en opvolging zo efficiënt en volledig mogelijk.

Om u als diëtiste op de hoogte te houden van het dieetbehandelplan en de evolutie van uw patiënt, bezorg ik steeds op uw vraag de nodige verslagen via de e-HealthBox. U ontvangt deze dan rechtsreeks via uw software pakket of u dient zelf uw e-HealthBox hiervoor te raadplegen. Wanneer u voor mij, vragen of belangrijke informatie hebt (bv. Labo waarden, medicatie aanpassingen, medische voorgeschiedenis, …) omtrent uw patiënt, kan u deze per brief/voorschrift, mee geven met uw patiënt of ook via de e-HealthBox veilig aan mij bezorgen.

Sinds mei 2018 zijn er wijzigingen binnen de zorgsystemen en voorzieningen voor diabetes. Alle diabetespatiënten hebben sowieso recht op 2 sessies voedingsadvies per jaar. Afhankelijk van het traject en de noodzaak kunnen deze aangevuld worden met 4 tot 10 extra educatiesessies. Wanneer er specifiek extra voedingseducatie of dieetopvolging nodig is, kunnen deze extra sessies voorgeschreven worden voor de diëtiste-diabeteseducator. Voor educatie i.v.m. zelfcontrole (glucose meters) en injecties (incretinemimeticum en insuline) verwijs je steeds door naar de een verpleegkundige–diabeteseducator (ik werk hiervoor nauw samen met Mevr. Lieve Fockaert.) Een juist voorschrift is noodzakelijk voor een vlotte en volledige terugbetaling van de educatiesessie. Voor de 2 dieetconsultaties dient de patiënt enkel het remgeld te betalen.

Ook binnen het Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie (ZT CNI) heeft uw patiënt recht op gedeeltelijke terugbetaling voor voedingsadvies.

DIABETES

Voortraject

  • Voor patiënten met 2x nuchtere glycemie > 126 mg/dl of HbA1c > 6% (nomenclatuurnur. 102852)
  • Recht op 2 dieetconsultaties van 30 min./ jaar
  • Voorschrift nodig: hier te downloaden.

Voortraject met bijkomende begeleiding

  • Voor patiënten met 2x nuchtere glycemie > 126 mg/dl of HbA1c > 6% (nomenclatuurnur. 102852)
  • Leeftijd 15-69 jaar
  • BMI >30 en/of hoge bloeddruk

Dan bijkomend recht op :

Zorgtraject

LET OP: het voorschrift educatiesessie ZTD moet specifiek voor voedingsadvies zijn voorgeschreven. Voor educatie over andere onderwerpen dan voeding geef je een voorschrift voor een verpleegkundige-diabeteseducator, kinesist of apotheker mee. (*ZTD = zorgtraject diabetes)


CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

Zorgtraject

Uw patiënt krijgt een gedeeltelijke terugbetaling vanaf (voorschrift hier te downloaden):

  • Stadium 3b (GFR 30 – 44 ml/min/1,73 m²): 2 sessies/kalenderjaar
  • Stadium 4 (GFR 15 – 29 ml/min/1,73 m²): 3 sessies/kalenderjaar
  • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73 m²): 4 sessies/kalenderjaar

Het zorgtraject diabetes kan niet gecombineerd worden met het zorgtraject nieruinsufficiëntie.